Lean & Green - Maliyetleri azaltmak, çevreyi korumak

Ekonomik ve ekolojik çıkarların birbirlerine iyi şekilde bağlanabi-leceğine inanıyoruz. Sürdürülebilirlik ve kaynakların korunması, maliyetleri azaltır ve pazara uygun fiyatlar sunabilmemizi garanti eder.

"Lean & Green" ana hedefimiz kapsamında esnek, zarif bir üretime ve değerlerin sürdürülebilir şekilde tüketilmesineçalışıyoruz. Değer tüketim zincirinde şeffaflık sağlıyor, enerji açısından optimize edilmiş sistemler kuruyor, üretim sistemlerimizi sistematik olarak devreye sokuyor ve tedarikçilerden üretime kadar tüm süreçlerde malzeme ve enerji kaynaklarının korunmasına dikkat ediyoruz.

"Lean & Green" fikrinin hayata geçirilmesi konusundaki kilit faktör, bize göre insandır. Bu nedenle çalışanlarımızı enerji kullanımına yönelik önlemlere sıkı şekilde dahil ediyor ve bu fikrin uygulanması konusunda yöneticilerimize yükümlülükler getiriyoruz.


Diğer bilgiler

Şirket

İnsanlar